Buitengewoon! Gewoon Buiten 2008

Selectie van foto's uit het boek "Buitengewoon Gewoon Buiten" Langs de weg in Heeze -Leende en Sterksel

Een uitgave van de Kunstkring naar aanleiding van haar eerste lustrum in 2008.

Het boekwerk geeft een cultuurhistorisch overzicht van ons werkgebied is nog te koop 

via: info@kunstkringeymerick.nl © 2018 Copyright Kunstkring Eymerick |