Buitengewoon! Gewoon Buiten 2008

Selectie van foto's uit het boek "Buitengewoon Gewoon Buiten" Langs de weg in Heeze -Leende en Sterksel

Een uitgave van de Kunstkring naar aanleiding van haar eerste lustrum in 2008.

Het boekwerk geeft een cultuurhistorisch overzicht van ons werkgebied is nog te koop 

via: info@kunstkringeymerick.nl 

Info
www.kunstkringeymerick.nl
info@kunstkringeymerick.nl
Rabobank: NL41RABO0159794498
KvK: 17158658
Atelier
Kunst-Kazerne
Jan Deckersstraat 4
5591 HS Heeze
Correspondentieadres
Kunstkring Eymerick
Faramir 21
5663 SH Geldrop
Voorzitter
Dhr. Sjaak van Galen
P. Theeuwenlaan 10
5591 EJ Heeze
Secretaris
Dhr. Henk van den Brink
Faramir 21
5663 SH Geldrop
Penningmeester
Mw. José Wouters
Kruis 24
5591 LA Heeze


© 2018 Copyright Kunstkring Eymerick | Contact