Sjef Cox

Sjef Cox (1948) is mijn naam.

Ik maak beelden in de hardere steen- en houtsoorten, alsmede in brons. Het formaat varieert tussen klein en groot, hoewel ik voor groot een natuurlijke voorkeur blijk te hebben. Ook heb ik een aantal ruimtelijke werken gemaakt, die de hele tuin kunnen beslaan.

De stijl waarin ik werk is geabstraheerd figuratief tot abstract, zonder veel detailleringen, of conceptueel. Grote lijnen moeten duidelijk kunnen maken wat ik wil uitdrukken.

Ik maak zogenaamde vrije werken maar werk ook in opdracht, voor alle blije en droeve gebeurtenissen in het leven, of zomaar om een moment te markeren, voor particulieren en bedrijven, voor binnen of buiten.

Titels zal men bij mij nog slechts sporadisch aantreffen, behalve als het beeld voor een bepaald doel gemaakt is, omdat die een vrije interpretatie in de weg staan. Zo kan ieder bij het aanschouwen zijn eigen beeld maken, vrijelijk associëren.

Ik heb het vak geleerd bij gerenommeerde kunstenaars.

In de afgelopen 15 jaar heb ik op diverse plaatsen in Nederland en België geëxposeerd.

Voor een ruimer overzicht van de werken die ik gemaakt heb, verwijs ik kortheidshalve naar www.sjefcox.nl

Info
www.kunstkringeymerick.nl
info@kunstkringeymerick.nl
Rabobank: NL41RABO0159794498
KvK: 17158658
Atelier
Kunst-Kazerne
Jan Deckersstraat 4
5591 HS Heeze
Correspondentieadres
Kunstkring Eymerick
Faramir 21
5663 SH Geldrop
Voorzitter
Dhr. Sjaak van Galen
P. Theeuwenlaan 10
5591 EJ Heeze
Secretaris
Dhr. Henk van den Brink
Faramir 21
5663 SH Geldrop
Penningmeester
Mw. José Wouters
Kruis 24
5591 LA Heeze


© 2018 Copyright Kunstkring Eymerick | Contact