Fred Cappendijk

Fred Cappendijk

fcappendijk@onsbrabantnet.nl

“engagement”, kunnen verdwalen in het schilderij en de kleur.© 2018 Copyright Kunstkring Eymerick |