Wat heeft Kunst met Samoerai

te maken? 

 
Dat gaat Jo Jurgens ons vertellen op woensdagavond 26 november 20.00 uur.
 
Hier een korte impressie
 
Het zwaard van de Samoerai heeft een evolutie doorgemaakt in vorm maar ook in schoonheid. Het is een eenzijdig snijdend zwaard, dat al een kunstwerk qua smeedwerk is. maar ook heel bijzonder is de “saya”, de schede waarin het zwaard wordt opgeborgen.
Die is van een bijzondere Japanse houtsoort, bijvoorbeeld tulpenboom.
Daarnaast zitten in het handvat, de “tsuka”, mooie ornamenten en is de stootplaat, de “tsuba”, in veel gevallen van uitzonderlijke schoonheid.
Maar niet alleen in het lange zwaard maar ook het korte zwaard, de “wakizashi”, is een lust voor de ogen.
De krijgerklasse, de Samoerai, werden niet alleen onderricht in het hanteren van het zwaard en de krijgskunst. Ook kaligrafie, maar ook andere soorten van kunstzinnig bezig zijn, kwamen aan de orde. 
Het leren hanteren van het zwaard was een levenslange weg: “De Weg van de Samoerai” was de ontwikkeling van de krijger op alle aspecten van het leven.
 
Dus het zwaard is een kunstwerk, het leren hanteren door levenslang te oefenen is een kunst, de kunst van het trekken van het zwaard en daarnaast onderricht in krijgskunst, kaligrafie, beelden snijden, enz.
 
Een mooie anekdote verhaald over een van de  bekendste zwaardvechters, Musashi (rond 1600). Die bij een beroemd zwaardenpolijster thuis zit, nadat hij aangeboden heeft om een beeldje te snijden voor hem als betaling voor het polijsten van zijn zwaarden. Dat polijsten was nodig om de bloed- en kraakbeenresten bij tijd en wijle te verwijderen.
De zwaardvechter sneed een beeldje maar was er zelf niet tevreden over.
Maar door de toewijding waarop en de wijze van volharding wist de polijster dat hij met een bijzondere krijger te maken had en accepteerde hij dat houten beeldje dat niet in verhouding stond met het geleverde polijstwerk.
 

Na een boeiende voordracht over de ontwikkeliong van de Japanse cultuur in relatie tot de bijzondere plaats die het Samoerai zwaardvechten daarin heeft gehad, volgde een gepassioneerde demonstratie door Jo Jurgens tijdens hjet Sociaal Cafe op 26 november 2014.
Info
www.kunstkringeymerick.nl
info@kunstkringeymerick.nl
Rabobank: NL41RABO0159794498
KvK: 17158658
Atelier
Kunst-Kazerne
Jan Deckersstraat 4
5591 HS Heeze
Correspondentieadres
Kunstkring Eymerick
Faramir 21
5663 SH Geldrop
Voorzitter
Dhr. Sjaak van Galen
P. Theeuwenlaan 10
5591 EJ Heeze
Secretaris
Dhr. Henk van den Brink
Faramir 21
5663 SH Geldrop
Penningmeester
Mw. José Wouters
Kruis 24
5591 LA Heeze


© 2018 Copyright Kunstkring Eymerick | Contact