Het gezicht van Kunstkring Eymerick

Over het ontstaan van het portrettenboek

 “Het Gezicht van Kunstkring Eymerick”

 

tijdens de eerste Atelierroute in Leende en Strijp met een Expositie in het Gemeenschapshuis De Meent in Leende

30 april en 1 mei

 

Op 30 april en 1 mei wordt er een Atelierroute door Leende / Strijp georganiseerd en eengrote Expositie in De Meent.

Het geheel is opgezet door het Gemeenschapshuis De Meent en Kunstkring Eymerick.

 

Het eerste exemplaar van het Portrettenboek zal door de eindhovense kunstenaar Cornelis le Mair aangeboden worden aan de burgemeester van Heeze-Leende, Paul Verhoeven. De burgemeester opent daarna het geheel.Hier de ontstaansgeschiedenis van het kunstboek van Kunstkring Eymerick anno 2016.

“Het Gezicht van Kunstkring Eymerick”
Tijdens de Atelierroute van Kunstkring Eymerick in Heeze in het voorjaar van 2014 ontstond het idee voor een portrettenboek.
Al gauw werden er workshops tekenen, schilderen en modelleren opgezet.

Iedereen ging enthousiast aan het portretteren.
Er werden bezoeken afgelegd aan mensen die men voor die tijd niet kende.

Zo ontstonden er dwarsverbanden en werd er uitgebreid gepraat over de verhoudingen in een gezicht op basis van allerlei opmerkingen:Ja, de ogen in het midden plaatsen. Hoe schilder je nou zo’n neus? Welke techniek gebruik jij? “Er werd ook in steen gehakt, met klei geboetseerd, metaal gebogen en gevormd, geverfd met aquarel, acryl en olieverf, bister opgebracht, getekend, glas in lood gemaakt, linoleum gesneden, pentekeningen gemaakt, gefotografeerd en er werden pigmenten gemengd.
Kortom allerlei technieken om elkaar in beeld te brengen werden toegepast en besproken gedurende tientallen sessies.
Een vakkundige jury bepaalde welke kunstwerken het boek in mochten. Voor elk lid werd dit aangevuld met een eigen verhaal en een representatief kunstwerk van hem of haar zelf.
71 kunstenaars deden mee en maakten een boek met 152 pagina’s.Met grote erkentelijkheid aan iedereen die aan dit boek hebben meegewerkt, presenteert de werkgroep op 30 april om 11.00 uurHet Gezicht van Kunstkring Eymerick”
anno 2016

Atelierroute Leende en expositie portrettenboek

Zaterdag 30 april en zondag 1 mei expositie in De Meent en Atelierroute door Leende /Leenderstrijp 
 
Vrijdag
Brengen van de portretten op vrijdag 29 april naar De Meent, vanaf 16.30 uur. Werkgroep is aanwezig.
Iedere kunstenaar zorgt zelf voor het brengen van het portret of vraagt een collega. 
De werken moeten niet verpakt zijn en ophang gereed. 
 
Zaterdag
Opening om 11.00 uur
De Eindhovense kunstenaar Cornelis le Mair, zelf een begaafd portretschilder, zal het boek overhandigen aan burgemeester Paul Verhoeven.
De expositie en Atelierroute is op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.
 
Tijdens de expositie (zaterdag en zondag) worden de boeken verkocht, leden 10,00 Euro, anderen 13,50 Euro. 
Bij binnenkomst krijgt men een lot en de folder met de gegevens over expositie (portretten en vrije werken) en de Atelierroute met plattegrond.
Na de officiële opening krijgen alle aanwezigen een drankje aangeboden.
Op de loten worden ‘s middags 5 boeken verloot. 
 
Zondag
Expositie en Atelierroute van 11.00 tot 16.00 uur.
Opruimen expositie aansluitend vanaf 16.00 uur.
Exposanten zorgen zelf voor het ophalen van de kunstwerken.

portretten

portretten

kunstwerken

kunstwerken

Kom en verbaas U

 
 
 
 

“Kom en verbaas u

over de veelzijdigheid van uw collegae!!!” 

 

 25 februari werden de eerste resultaten gepresenteerd van het Portrettenboek van Kunstkring Eymerick 

 Er zijn al een groot aantal leden enthousiast bezig met het maken van portretten en / of het model zitten daarvoor.
 
Hier volgt:

=Een toelichting op het idee,

=Een overzicht van de eerste resultaten, 

=Een globale planning en

=Een voorbeeld van hoe dat boek er gaat uit zien.

  

Eén van de mooie projecten van onze KKE !!!
 
 
Hoe begon het?

  
Juliette Kalse kwam vorig jaar deze tijd met het idee voor een portrettenboek.
Inmiddels is een projectgroep enthousiast bezig samen met een groot aantal leden.
  
-Samen geven ze een beeld van wat onze Kunstkring vermag.
-Een leerzaam proces van verbreden en verdiepen van vaardigheden.
-Maar ook een hernieuwde kennismaking onderling.
  
Wat wordt beoogd?

  
Van zoveel mogelijk leden van Kunstkring Eymerick een Portrettenboek maken.
Een “Portret” in de meest ruime zin van het woord, dat kan zijn: alleen het gezicht, tot borsthoogte, snijden op de dijen of ten voeten uit.
In de meest ruime zin ook wat betreft stijlen en technieken : realistisch,  impressionistisch, expressionistisch, kubistisch, surrealistisch etc. en in  oost-indische inkt, potlood, pen, alle soorten verf, etsen, collage maar ook beelden in hout, klei, en verder alles wat de creatieve geest kan verzinnen.
  
Uitvoering
  
Boekformaat:  circa 17 bij 24 cm  met kleurenfoto’s in kunstdruk de begeleidende teksten worden uitgevuld.
  
Elk lid  krijgt een ruimte van twee bladzijden. 
EÄ?"n bladzijde met een korte beschrijving van haar of hem inclusief een pasfoto en een foto van Ä?"Ä?"n karakteristiek werk van hem of haar.
En op de rechter ”even” pagina een foto van het gemaakte “Portret of Sculptuur”. Met daaronder de vermelding van de afmetingen, het materiaal / de techniek en de naam van de maker.
    
Aantal bladzijden van het boek: maximaal 2  x 95 + 10 = 200 blz
 
Stand van zaken
  
Op dit moment zijn er circa 45 leden al heel enthousiast bezig met het realiseren van het project.
Het wordt natuurlijk nog mooier als er meer leden meedoen.
Voor wie nog wil deelnemen is er ruimte en tijd genoeg om deel te nemen; Of overdag of op woensdag- en donderdagavond. 
Alles kan, of alleen model zitten of ook actief anderen portretteren.
Op dit moment zitten we dus op circa 100 bladzijden. De ambitie is 200 !!
                 
Globale planning 
  
 1.Leden enthousiasmeren tot Mei 2015
 
 2.Portretten en Sculpturen maken tot September2015
 
3.Kiezen welke werken in het boek tot Okt 2015
 
5. Teksten verzamelen, Foto’s maken tot Okt 2015
 
6. Boek ‘editen’ tot November 2015
 
7. Vóór verkoop boek tot jaarvergadering 2016
 
8. Drukken van het boek tot Januari 2016 
 
9. Portretten en Sculpturen exposeren na ALV 2016 
 
10. Daarna start van de vrije verkoop boek

Bankrekening
NL41RABO0159794498
Kamer van Koophandel
nr. 17158658
Penningmeester
José Wouters
Kruis 24
5591LA Heeze
Voorzitter
Sjaak van Galen
Pieter Theeuwenlaan 10
5591EJ Heeze
info@kunstkringeymerick.nl
Secretariaat
Lenie van den Akker
Bovenland 8
5663 HP Geldrop


© 2020 Copyright Kunstkring Eymerick | Contactgegevens