Jaarthema 2018

Jaarthema 2018

Maak een kunstwerk n.a.v. een spreekwoord of gezegde!Dinsdagavond de 13 maart is in de algemene ledenvergadering het nieuwe thema gelanceerd. Doel van dit thema is, om ons net als destijds bij het maken van de vele portretten, te inspireren om onze creativiteit op iets te richten wat min of meer gezamenlijk is. Vooropgesteld moet worden dat deelname geheel vrijwillig is en dat uiteraard ook de manier van werken en de interpretatie van het thema geheel vrij is.
Onze taal is erg rijk aan allerlei beeldende uitdrukkingen. Die zijn vaak terug te vinden in spreekwoorden en gezegden. Bijvoorbeeld: de hond in de pot vinden, met één been in het graf staan etc.
De bedoeling van dit thema is dat mensen die er aan willen meedoen zich door een zelfgekozen beeldende uitdrukking (in welke taal of dialect dan ook) laten inspireren om op geheel eigen wijze dit beeld om te zetten in een kunstwerk, van welke aard dan ook. En natuurlijk hoeft men het niet bij één gezegde of één kunstwerk te laten. 
Aan het eind van het jaar willen we kijken wat dit aan bijzonders opgeleverd heeft, en daarmee dan een expositie inrichten.
 
 
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 


© 2018 Copyright Kunstkring Eymerick |