Activiteiten

Activiteitenkalender 2020

Activiteitenkalender 2020
 
Onze thuisbasis is het schilder en beeldhouw atelier, de Kunst Kazerne, Jan Deckersstraat 4, links naast het gemeentehuis in Heeze. 

In verband met Corona is de Kunstkazerne gesloten tot 1 juni 2020


Openingstijden atelier (Vanwege het virus gelden andere openstellingstijden)

 • Maandag                 9:00 tot 17:00
 • Dinsdag                  9:00 tot 17:00
 • Woensdag               9:00 tot 17:00 en  incidenteel 19:00 tot 22:00
 • Donderdag              9:00 tot 17:00
 • Vrijdag                    9:00 tot 17:00
Contactpersonen: José Wouters, Martien Baselmans,  Ries van Dijk

 
Portret/Modeltekenen
Op donderdagavond van 19.15-10.00 uur:
30 januari
27 februari

Contactpersonen:  José Wouters en Mariska van Hoof
 
Sociaal Café
Voor ons sociaal Café gaan we weer terug naar de laatste woensdag in de maand. U ontvangt via onze secretaris regelmatig updates wat er dan te beleven is. Maak er gebruik van: het is plezierig en je ontmoet er veel (kunst-)vrienden.
 • Woensdag 29 januari:  Lezing door Martin Geerts jaren 50-60        
 • Woensdag 26 februari: Welkom nieuwe leden 2019-2020   
 • De tussenliggende maanden zijn geskipt vanwege het virus!    
 • Woensdag 30 september:    Lezing Henk vd Brink    
 • Woensdag 28 oktober:          
 • Woensdag 25 november:       
 
Contactpersonen:  Sjaak van Galen en Hilda Swinkels
 
Nieuwjaarsbuffet (kasteel Heeze)
 • 16 januari 2020 start 17.30 uur 
Aanmelden voor 20 december 2019
 
Contactpersoon: José Wouters
 
Algemene Ledenvergadering 
Zoals elke vereniging houdt ook Kunstkring jaarlijks een algemene ledenvergadering. Vanaf de oprichting in 2003 houden wij onze ALV op de tweede dinsdag van maart. Alle leden zijn welkom en hebben inspraak over alle beslissingen van het bestuur. Wilt u een relevant onderwerp inbrengen, neem daarvoor minimaal twee weken van tevoren contact op met de secretaris Lenie van den Akker.
Wijziging vanwege het virus:
 • 30 juni: Alleen voor mensen die vragen hebben i.v.m. afstand houden tijdens Corona virus.
 • Het bestuur is aanwezig om al uw vragen te beantwoorden.
Contactpersonen: Lenie van den Akker & Sjaak van Galen
 
Het gezamenlijke werkthema voor 2019 -2020:
De vraag is om het begrip “reflectie” uit te beelden, dit mag in de breedst mogelijke zin opgevat worden.
 
Contactpersonen: José Wouters. Pierre Pasmans & Thea van Moorsel
 
Exposities Kunstkring Eymerick
Wij treden graag naar buiten met de door ons gemaakte werken. We hebben drie vaste locaties om te exposeren. Als je je aanmeldt wordt gezocht naar een passende periode en een mooie plek om je kunstwerken te exposeren.

1) Expositie in T’Perron
Elke twee maanden wisselen. Soms afgewisseld met externe verenigingen.

Contactpersonen:  Jan van de Vrande en Jose Wouters

2) Exposities in het Gemeentehuis
Leden kunnen zich hiervoor aanmelden bij:
 
Contactpersonen: José Wouters 

3)Dokters Praktijk Strabrecht
Leden kunnen zich aanmelden bij:
 
Contactpersoon: Hilda Swinkels

Heeze Leeft
Jaarlijks organiseert de Winkeliersvereniging een weekend  onder de titel Heeze Leeft. Ivm. Corona verschoven naar 2021.
Wij hebben ons aangemeld voor deelname.
We houden dan open huis en demonstreren zowel binnen als buiten de Kunstkazerne.
 
Contactpersonen: José Wouters en Martien Baselmans


Atelierroute Heeze, Leende en Sterksel
Dit jaar wordt er een atelierroute georganiseerd door Sterksel
 
Contactpersoon: Toos Bonten

Creatief weekeind op de Strabrechtse hei  (De Plaetse)
12 en 13 september organiseert Kunstkring Eymerick weer de inmiddels traditionele creatieve dagen in de vrije natuur van de 'Strabrechtse Heide'. Naast leden kunnen introducés deelnemen.
 
Contactpersonen: Henk van der Brink, Joop Verhees, Jan van den Akker 
 
Lijstenmakerij
Op verzoek kunnen er tegen een kleine betaling van een klein bedrag schilderijlijsten gemaakt worden.
 
Contactpersoon: Martien Baselmans

Kunstsmullen 
Deelname nog nader te bepalen
Op basis van een eventueel verzoek van de Stuurgroep Kunstsmullen.
Evenement gaat dit jaar niet door
 
Contactpersonen: Jan van den Akker en Sjaak van Galen

Excursies
Kunnen dit jaar niet doorgaan vanwege het virus.
 
Contactpersonen: Thea van Moorsel en Riek Jeijsman
Het voorstellen nieuwe leden tijdens Sociaal Cafeavond willen we voortaan jaarlijks organiseren.

Website Kunstkring Eymerick 
Op onze website kunnen alle leden twaalf foto’s plaatsen met een begeleidende tekst.
Maak daar gebruik van!
Contactpersoon: Thea van Moorsel

Faceboekgroep
Wilt u mensen uitnodigen voor uw evenement? Maak dan gebruik van de Facebookgroep van de Kunstkring.
Contactpersoon: Pierre Pasmans en Thea van Moorsel
 
Bestuursvergaderingen
Vergaderdata: 14 januari, 11 februari, 9 juni, 8 september, 3 november en 8 december 2018.
 
 


Nieuwjaarbuffet 2020 Kasteel Heeze

Het was een zeer geslaagde avond in Kasteel Heeze met een heerlijk buffet en leuke gesprekken.
De foto's spreken voor zich!
Bankrekening
NL41RABO0159794498
Kamer van Koophandel
nr. 17158658
Penningmeester
José Wouters
Kruis 24
5591LA Heeze
Voorzitter
Sjaak van Galen
Pieter Theeuwenlaan 10
5591EJ Heeze
info@kunstkringeymerick.nl
Secretariaat
Lenie van den Akker
Bovenland 8
5663 HP Geldrop


© 2020 Copyright Kunstkring Eymerick | Contactgegevens