Overzicht van alle activiteiten in 2019

Onze thuisbasis is het atelier, de Kunst Kazerne, Jan Deckersstraat 4, links naast het gemeentehuis in Heeze. Soms zitten we elders, dat staat dan apart vermeld.
Openingstijden atelier
 • Maandag                 Incidenteel
 • Dinsdag                  9:00 tot 17:00
 • Woensdag               9:00 tot 17:00 en 19:00 tot 22:00
 • Donderdag              9:00 tot 17:00
 • Vrijdag                   9:00 tot 17:00
Contactpersonen: José Wouters, Martien Baselmans,  Ries van Dijk
 
Portrettekenen, Modeltekenen
 • Op afroep op zaterdagochtenden tussen 9:30 en 12:30 uur, brief komt in de loop van het jaar.
Contactpersonen:  José Wouters & Mariska van Hoof
 
Sociaal Café
Om onze leden zoveel en zo gelijk mogelijk de kans te geven aanwezig te zijn, switchen we regelmatig tussen de woensdag- en donderdagavonden. U ontvangt via de mail regelmatig updates wat er te beleven is. Maak er gebruik van: het is gratis en je ontmoet veel (kunst-)vrienden.
 • Woensdag 30 januari: Kijken naar Kunst: Martin Geerts geeft inleiding
 • Woensdag 27 februari: Joep van Moorsel: fotograferen van kunst
 • Donderdag 28 maart
 • Woensdag 24 april
 • Donderdag 30 mei
 • Woensdag 26 juni
 • Donderdag 26 september
 • Woensdag 30 oktober
 • Donderdag 28 november
Contactpersonen: Henk van den Brink, André Bogers & Bert Gielis
 
Nieuwjaarsbuffet (kasteel Heeze)
 • Vrijdag 18 januari (contactpersoon Sjaak van Galen)
Algemene Ledenvergadering ( ’t Perron, Schoolstraat 48, Heeze)
Zoals elke vereniging houdt ook Kunstkring jaarlijks een algemene ledenvergadering. Vanaf de oprichting in 2003 houden wij onze ALV op de tweede dinsdag van maart. Alle leden zijn welkom en hebben inspraak over alle beslissingen van het dagelijks bestuur. Wilt u een relevant onderwerp inbrengen, neem daarvoor minimaal twee weken tevoren contact op met de secretaris
 • Dinsdag 12 maart. Tevens vindt dan de opening van de expositie van het Jaarthema 2018 plaats.
Jaarthema 2018
 • Beeld een spreekwoord of gezegde uit. Er zijn ca 50 inzendingen
Expositie in T’Perron (Let op er is een speciale uitvoering tijdens KONINGSNACHT 26 april)
Contactpersonen: Jose wouters & Pierre Pasmans & Thea van Moorsel & Andre Bogers 
Koningsnacht 2019
 • Vrijdag 26 april (20.00 uur tot 01.00 uur):  speciale aandacht voor het jaarthema in samenwerking met Fanfare Sint Nicasius
Contactpersonen: Sjaak van Galen & José Wouters
 
Oeuvre expositie  Chris Derksen
Drie weken in Juni: Zaterdag 1 juni 15.00 uur opening in Gemeentehuis; veel kunstwerken van Chris Derksen, één van de oprichters van de Kunstkring, die in 2018 is overleden.
Expositie in Gemeentehuis, Gemeentetuin en Kunstkazerne
 
Kunstexpo Leende ( De Meent)
 25 en 26 mei dit jaar in Leende, in samenwerking met de Vrije Kunstenaars uit Leende. Daar kunnen alle werken van het jaarthema getoond worden.
Contactpersoon: Sjaak van Galen & Henk vd Brink
 
Creatief weekeind op de Strabrechtse hei  (De Plaetse)
 • Weekeind 7 & 8 september
Contactpersonen: Joop Verhees & Jan van Den Akker
 
Excursies
 • Dinsdag 19 maart: Doesburg, het Lalique museum. 
Contactpersonen: Thea van Moorsel & Riek Jeijsman
 
Lezingen
 • Er zijn nog geen lezingen gepland
Contactpersonen: Sjaak van Galen of André Bogers
 
Exposities Kunstkring Eymerick
Wij treden graag naar buiten met onze gemaakte werken. We hebben drie vaste locaties om te exposeren. Als je je aanmeldt wordt gezocht naar een passende periode en een mooie plek om je kunstwerken te exposeren.
Dorpshuis ’t Perron:
 • Eind januari  – begin maart                 Diversen
 • 12 maart – medio mei                        Jaarthema 2018        
 • Daarna nog nader in te vullen
Contactpersonen: Martin Geerts & Jan van de Vrande
 Gemeentehuis:
 • 1 januari – medio mei                                 José Wouters en Marianne Baijens
 • 1 juni - 1 juli oeuvre expositie Chris Derksen
 • 1 juli – 31 december                                  nader in te vullen
Contactpersonen: Martin Geerts & José Wouters

Huisartsenpraktijk Strabrechtplein:
 • 1 januari 2018 – 1 januari 2019                 nader in te vullen
Contactpersoon: Hannah van der Weij
 
Nieuwsbrieven
Wilt u mensen uitnodigen voor uw gratis evenement? Maak dan gebruik van de Facebookgroep, contactpersoon Pierre Pasmans.
Ook zitten vele leden op Linked-in, een handige app om je activiteiten op te zetten!
 
 
Bestuursvergaderingen
Vergaderdata: 8 januari, 12 februari, 9 april, 11 juni, 10 september, 22 oktober en 10 december 2018.
 
Bankrekening
NL41RABO0159794498
Kamer van Koophandel
nr. 17158658
Penningmeester
Jose Wouters
Kruis 24
5591LA Heeze
Voorzitter
Sjaak van Galen
Pieter Theeuwenlaan 10
5591EJ Heeze
info@kunstkringeymerick.nl
Secretariaat
Henk van den Brink
Faramir 21
5663SH Geldrop


© 2019 Copyright Kunstkring Eymerick | Contactgegevens