Renovatie Veldschuur

Samenwerking Kunstkring Eymerick en Gilde van Sint Agatha

Project renovatie Veldschuur in het voorterrein van Kasteel Heeze 2020-2021 
 
Betrokken partijen zijn:
-Vereniging Kunstkring Eymerick (KKE)
-Gilde van Sint Agatha (Gilde)
-Stichting Kasteel Heeze (SKH)
-Gemeente Heeze-Leende (Gem H-L)
-Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij Foundation (KNHM-F)
 
Al een aantal jaren loopt er een "project" om de Veldschuur in het voorterrein van Kasteel Heeze te renoveren ten behoeve van een gildehuis en een atelier voor de KKE.
SKH is bereid om die Veldschuur langdurig ter beschikking te stellen tegen een symbolisch bedrag aan de KKE en het Gilde.
Onder de voorwaarden dat:
de beide verenigingen de kosten voor renovatie zelf zullen dragen.
  • SKH een deel van de veldschuur mag blijven gebruiken.
  • de landelijke uitstraling van de veldschuur behouden blijft.
  • Er geen overlast is naar derden.
 
De beide verenigingen zijn op dit moment gehuisvest op plekken waar hun aanwezigheid niet lang meer gedoogd zal worden. Daarnaast is het voor het gilde belangrijk om meer zichtbaar te worden in het centrum van Heeze, iets waar de gemeenteraad unaniem mee ingestemd heeft.
De Gem H-L  heeft recent gevraagd om tot actie over te gaan met de realisering van de huisvesting in de veldschuur.
Daartoe heeft Gem H -L in overleg met alle betrokkenen een bestemmingsplan gedefinieerd waardoor een en ander mogelijk kan worden. Dit Bestemmingsplan is recent goedgekeurd door de gemeenteraad van Heeze-Leende.
Hierop is er door de KKE en het Gilde in overleg met SKH een plan opgesteld en zijn de kosten gedetailleerd geraamd.
Bouwtechnisch wordt ondersteuning ontvangen van de KNHM-F. 
Een impressie van de Veldschuur na renovatie is  hieronder te zien. 
Beide verenigingen gaan er vanuit dat zij de kosten voor renovatie deels zelf kunnen dragen onder andere door middel van zelfwerkzaamheid.
Daarnaast is er een zoektocht naar financiële ondersteuning begonnen.
Burgemeester Paul Verhoeven heeft zich bereid verklaard om een comité van aanbeveling voor te zitten.
 Huidige situatie Veldschuur

Impressie van Veldschuur na renovatie

Indeling Veldschuur na renovatie

Onderhanden werk in de Kunstkazerne I

In afwachting van het nieuwe onderkomen in de Veldschuur wordt er in het huidige atelier in de oude Brandweer Kazerne kunstig werk verzet.

II

III

1V

V

VI

VII

Bankrekening
NL41RABO0159794498
Kamer van Koophandel
nr. 17158658
Penningmeester
José Wouters
Kruis 24
5591LA Heeze
Voorzitter
Sjaak van Galen
Pieter Theeuwenlaan 10
5591EJ Heeze
info@kunstkringeymerick.nl
Secretariaat
Lenie van den Akker
Bovenland 8
5663 HP Geldrop


© 2020 Copyright Kunstkring Eymerick | Contactgegevens